Skoči na vsebino

Vaja 2: Informacije o gruči

Pri tej vaji si pomagamo s primeri, predstavljenimi v poglavju o izpisovanju informacij o gruči.

a) Izpis informacij o gruči

Zaženimo ukaze iz poglavja o ukazu sinfo in preglejmo izpise. Zapomnimo si ime enega od računskih vozlišč (stolpec NODELIST), potrebovali ga bomo v Vaji 2c.

b) Izpis informacij o poslih v vrsti

Zaženimo ukaze iz poglavja o ukazu squeue in preglejmo izpise. V izpisu, ki ga dobimo po klicu ukaza squeue brez stikal, si zapomnimo uporabnika in identifkator (JOBID) enega od njegovih poslov. Prvi podatek bomo potrebovali pri klicu ukazu squeue s stikali v tej vaji, drugi podatek pa v Vaji 2c podrobnejših informacij).

c) Izpis podrobnejših informacij

Zaženimo ukaze iz poglavja o ukazu scontrol in preglejmo izpise. Pri posameznih ukazih smiselno uporabimo ime vozlišča, uporabnika in identifikator posla iz prejšnjih nalog, ki smo si jih zapomnili iz vaj 2a in 2b.