Skoči na vsebino

Odjemalec ARC na Centos 8

Namestitev ARC Client iz repozitorija in izvedba testne naloge za CentOS 8.

Namestitev programske opreme

Ukaze ki imajo spredaj znak '#' vnašajte kot administrator, tiste ki imajo spredaj '$' pa kot navaden uporabnik.

Paketi ARC za CentOS so na voljo v repozitoriju EPEL. Dodajte repozitorij EPEL:

# dnf install epel-release

Omogočite tudi CentOS repozitorij PowerTools:

# dnf config-manager --set-enabled PowerTools

Namestite potrebne pakete:

# dnf install nordugrid-arc-client nordugrid-arc-plugins-globus

Namestite še metapaket, ki vsebuje zaupanja vredne korenske certifikate. Paket najdete v repozitoriju EGI-trustanchors, zato ga najprej dodajte.

# dnf config-manager --add-repo http://repository.egi.eu/sw/production/cas/1/current/repo-files/EGI-trustanchors.repo
# dnf install ca-policy-egi-core

Nastavitev odjemalca

Nadaljne korake izvajajte kot navaden uporabnik.

Na svojem domačem direktoriju ustvarite mapo .arc, ki je privzeta mapa za certifikate in druge podatke.

$ mkdir ~/.arc

Svoj grid certifikat najprej pretvorimo v zahtevan format, nato ga z ustreznimi pravicami premaknemo v mapo .arc .

$ openssl pkcs12 -in usercert.p12 -clcerts -nokeys -out usercert.pem
$ openssl pkcs12 -in usercert.p12 -nocerts -out userkey.pem
$ chmod 400 userkey.pem
$ chmod 644 usercert.pem
$ mv userkey.pem ~/.arc/
$ mv usercert.pem ~/.arc/

Ustvarite še potrebne podatke za dostop do VOMS strežnika za npr. VO gen.vo.sling.si. Potrebujete datoteki ~/.arc/vomsdir/voms.sling.si.lsc in ~/.arc/vomses.

$ cd ~/.arc
$ mkdir vomsdir
$ echo -e "/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si\n/C=SI/O=SiGNET/CN=SiGNET CA" > vomsdir/voms.sling.si.lsc
$ mkdir vomses
$ echo -e '"gen.vo.sling.si" "voms.sling.si" "15001" "/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si""gen.vo.sling.si"' > vomses/gen.vo.sling.si-voms.sling.si
$ cd

Vsebina je torej naslednja:

$ cat ~/.arc/vomsdir/voms.sling.si.lsc
/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si
/C=SI/O=SiGNET/CN=SiGNET CA

$ cat ~/.arc/vomses/gen.vo.sling.si-voms.sling.si
"gen.vo.sling.si" "voms.sling.si" "15001" "/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si""gen.vo.sling.si"

Pošiljanje nalog in prejem rezultatov

Ustvarite proxy certifikat:

$ arcproxy -S gen.vo.sling.si
Your identity: /C=SI/O=SiGNET/O=ARNES/CN=Ime Priimek
Contacting VOMS server (named gen.vo.sling.si): voms.sling.si on port: 15001
Proxy generation succeeded
Your proxy is valid until: 2014-04-24 01:03:10

V gručo pošljite testno nalogo:

$ vi test.xrsl
&
(executable = /usr/bin/env)
(jobname = "test")
(stdout=test.log)
(join=yes)
(gridtime=1000)
(gmlog=log)
(memory=2000)

$ arcsub -c jost.arnes.si -S org.nordugrid.gridftpjob -o joblist.xml test.xrsl -d DEBUG
...
Job submitted with jobid: gsiftp://jost.arnes.si:2811/jobs/4fQLDmY3BxjnmmR0Xox1SiGmABFKDmABFKDmvxHKDmABFKDmiPhU9m

Preverite stanje svojih nalog na gruči:

$ arcstat -a

Ko je stanje naloge FINISHED, lahko prenesete rezultate:

 • ene določene naloge:
  $ arcget gsiftp://jost.arnes.si:2811/jobs/4fQLDmY3BxjnmmR0Xox1SiGmABFKDmABFKDmvxHKDmABFKDmiPhU9m
  Results stored at: 4fQLDmY3BxjnmmR0Xox1SiGmABFKDmABFKDmvxHKDmABFKDmiPhU9m
  Jobs processed: 1, successfully retrieved: 1, successfully cleaned: 1
  
 • ali vse končane naloge:
  $ arcget -a
  
 • ali vse naloge v seznamu v datoteki joblist.xml:
  arcget -i joblist.xml