Skoči na vsebino

Pridobitev dostopa do gruč SLING

Omogočen je dostop prek vmesne programske opreme ARC ali direktni dostop prek SLURM-a. Splošno dostopne gruče, ki omogočajo tudi direkten dostop, so NSC, Maister in Trdina.

Pridobitev uporabniškega računa za direkten dostop preko sistema SLURM

Za uporabo gruč preko sistema SLURM mora uporabnik pridobiti dostop do prijavnega vozlišča (login node). Prijavno vozlišče je računalnik, ki je neposredno povezan s sistemom in pravilno konfiguriran, da lahko komunicira z nadzornim demonom ter ima nameščena orodja za delo na ukazni vrstici.

 • Prijavno vozlišče je del gruče, za dostop se uporablja ukazna vrstica in protokol SSH.
 • Za dostop do vozlišča preko SSH uporabniki potrebujejo uporabniško ime SLING SSO (Strežnik FreeIPA https://fido.sling.si)
 • Dostop je na voljo uporabnikom v univerzitetnih, izobraževalnih, raziskovalnih in industrijsko-razvojnih institucijah ter uporabnikom Arnes
 • Dostopi so različni; nacionalni odprti dostop po pravilih v okviru SLING, (omogoča osebni, testni, projektni dostop), delavnice ter, v nekaterih primerih, dostop preko institucije ali prijekta.
 • Določena prijavna vozlišča omogočajo le prijavo s SSH-ključem, ki ga predhodno naložite na https://fido.sling.si
 • Za dostop do prijavnega vozlišča Maister je potrebno sporočiti IP-naslov na hpc.podpora@um.si

Za uporabniški račun lahko zaprosite na:

 • SLING podpora:: support@sling.si

Opis potreb po računskih virih in infrastrukturnih potreb

V pomoč pri opisu so lahko naslednja vprašanja:

 • Ali naloga zahteva računanje na vozlišču brez grafičnih pospeševalnikov ali FPGA ali z njimi? Torej katera particija je najbolj uporabna – CPU, GPU ali FPGA?
 • Koliko pomnilnika na jedro potrebujejo naloge? Se potrebuje particija z več pomnilnika?
 • Ali so naloge razvite na način, da uporabljajo več vozlišč ali se pretežno izvajajo na enem vozlišču?
 • Ali so naloge prilagodljive glede na izrabo virov, torej se lahko nalogam nastavlja npr. število jeder, velikost pomnilnika in dolžina trajanja nalog?
 • Ali so potrebne hitre nizkolatenčne povezave med vozlišči (npr. Infiniband) zaradi večjega skaliranja in uporabe MPI?
 • Bi znali oceniti, kako dolgo tipično trajajo vaše naloge, par ur ali več dni?
 • Koliko diskovnega prostora, hitrejšega ali bolj permanentnega potrebujejo naloge za izvedbo?
 • Ali izvedba projekta zahteva velike količine prenesenih podatkov? Kako pogosto se bo izvajal prenos podatkov? Kakšna je zahtevana pasovna širina prenosa podatkov?
 • Ali je v projektu predviden dostop do kakšnih specifičnih omrežij ali virov podatkov (npr. cvms)?

Primeri opisov:

 • Izračuni na vsaj 500 procesorskih jedrih, ne več kot 100MB na jedro, trajanje tipično nekaj ur, zagon enkrat na teden, potreba po prostoru 10 GB na nalogo, zaželene hitre povezave med vozlišči.
 • Izračuni na vsaj 4 grafičnih pospeševalnikih, trajanje tipično en dan, zagon večkrat na teden, vsaj 100GB vedno na voljo, ni potrebnih hitrih povezav med vozlišči.
 • Računski posli potrebujejo veliko pomnilnika, vsaj 4 GB na jedro, trajanje nalog vsaj nekaj dni, prostor na hitrem disku vsaj 10GB, vmesni podatki vsaj 1TB.
 • Naloge bodo zagnane z uporabo velikaga števila vozlišč za kratek čas, ne porebujejo veliko pomnilnika, predvsem potrebujejo hitro povezave med vozlišči. Posebnih večjih zahtev po diskovnih kapacitetah ni, privzete vrednosti in kvote zadostujejo.

Pridobitev dostopa preko vmesne programske opreme ARC

Za pošiljanje nalog prek vmesnika ARC potrebujete digitalno potrdilo SiGNET-CA.

Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila oddate s skripto make-request.sh, ki jo boste našli na https://signet-ca.ijs.si

Pred izdajo zahtevka se boste morali osebno overiti, in sicer na naslednjih lokacijah:

 • LJUBLJANA

IJS
jamova 39, Ljubljana
dr. Jan Jona Javoršek
T: 01/477-3668
E: jona.javorsek at ijs.si

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Večna pot 113, Ljubljana
prof. dr. Uroš Lotrič
T: 01/477-3668
E: uros.lotric at fri.uni-lj.si

 • NOVO MESTO

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE
Ljubljanska cesta 31a, Novo Mesto
Jani Pogačar
E: jani.pogacar at fis.unm.si

 • MARIBOR

RAČUNALNIŠKI CENTER UM
Slomškov trg 15, Maribor
dr. Izidor Golob (vodja RCUM, pomočnik glavnega tajnika UM)
T: 02/23 55 303
E: izidor.golob at um.si

IZUM, Institut informacijskih znanosti Maribor
Prešernova ulica 17, Maribor
Dejan Valh (vodja sektorja sistemske podpora)
E: dejan.valh at izum.si