Skoči na vsebino

Pridobitev dostopa do gruč SLING

Omogočen je dostop prek vmesne programske opreme ARC ali direktni dostop prek SLURM-a. Splošno dostopne gruče, ki omogočajo tudi direkten dostop, so NSC, Maister in Trdina.

Pridobitev uporabniškega računa za direkten dostop preko sistema SLURM

Za uporabo gruč preko sistema SLURM mora uporabnik pridobiti dostop do prijavnega vozlišča (login node). Prijavno vozlišče je računalnik, ki je neposredno povezan s sistemom in pravilno konfiguriran, da lahko komunicira z nadzornim demonom ter ima nameščena orodja za delo na ukazni vrstici.

  • Prijavno vozlišče je del gruče, za dostop se uporablja ukazna vrstica in protokol SSH.
  • Za dostop do vozlišča preko SSH uporabniki potrebujejo uporabniško ime SLING SSO (Strežnik FreeIPA https://fido.sling.si)
  • Dostop je na voljo uporabnikom v univerzitetnih, izobraževalnih, raziskovalnih in industrijsko-razvojnih institucijah ter uporabnikom Arnes
  • Dostopi so različni; nacionalni odprti dostop po pravilih v okviru SLING, (omogoča osebni, testni, projektni dostop), delavnice ter, v nekaterih primerih, dostop preko institucije ali prijekta.
  • Določena prijavna vozlišča omogočajo le prijavo s SSH-ključem, ki ga predhodno naložite na https://fido.sling.si
  • Za dostop do prijavnega vozlišča Maister je potrebno sporočiti IP-naslov na hpc.podpora@um.si

Za uporabniški račun lahko zaprosite na:

  • SLING podpora:: support@sling.si

Pridobitev dostopa preko vmesne programske opreme ARC

Za pošiljanje nalog prek vmesnika ARC potrebujete digitalno potrdilo SiGNET-CA.

Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila oddate s skripto make-request.sh, ki jo boste našli na https://signet-ca.ijs.si

Pred izdajo zahtevka se boste morali osebno overiti, in sicer na naslednjih lokacijah:

  • LJUBLJANA

IJS
jamova 39, Ljubljana
dr. Jan Jona Javoršek
T: 01/477-3668
E: jona.javorsek at ijs.si

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Večna pot 113, Ljubljana
prof. dr. Uroš Lotrič
T: 01/477-3668
E: uros.lotric at fri.uni-lj.si

  • NOVO MESTO

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE
Ljubljanska cesta 31a, Novo Mesto
Jani Pogačar
E: jani.pogacar at fis.unm.si

  • MARIBOR

RAČUNALNIŠKI CENTER UM
Slomškov trg 15, Maribor
dr. Izidor Golob (vodja RCUM, pomočnik glavnega tajnika UM)
T: 02/23 55 303
E: izidor.golob at um.si

IZUM, Institut informacijskih znanosti Maribor
Prešernova ulica 17, Maribor
Dejan Valh (vodja sektorja sistemske podpora)
E: dejan.valh at izum.si