Skoči na vsebino

Gruče superračunalniškega omrežja SLING

Med članicami SLING so organizacije, ki imajo interes za superračunalniške kapacitete. Svoje gruče dajejo v souporabo uporabnikom SLING-a.

Prosto dostopne gruče

Nekatere gruče v omrežju SLING nudijo odprti dostop upravičenim osebam:

 • Univerza v Mariboru - gruča Maister
 • IJS - gruča NSC
  • vstopno vozlišče: nsc-login.ijs.si
 • ARNES - gruča Arnes
  • vstopno vozlišče: hpc-login.arnes.si
 • Fakulteta za informacijske študije Novo mesto - gruči Rudolf in Trdina
  • vstopno vozlišče: trdina-login.fis.unm.si
 • IZUM - Institut informacijskih znanosti - gruča Vega
  • vstopno vozlišče: login.vega.izum.si

Pregled ostalih gruč

 • Arctur: gruči Arctur1, Arctur2 (tržna storitev)
 • ARSO: 2 namenski gruči SGI SGI ICE-X (za izvajanje operativnih nalog ARSO in razvoj modelskih orodij)
 • CLARIN.si: namenska gruča NVidia DGX-1 (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru)
 • Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani (FMF Uni-Lj): več namenskih gruč
 • Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani (FS Uni-Lj): gruča HPCFS, integrirano v PRACE
 • Institut "Jožef Stefan (IJS): gruče:
  • F1 Atos- namenska gruča za teoretsko fiziko
  • SiGNET - namenska gruča za fiziko delcev in projek ATLAS (Cern)
  • gruče R4/F8 - namenske gruče za reaktorsko fiziko
  • NSC - skupna gruča IJS, omogoča odprti dostop
   • opis gruče NSC.ijs.si
   • tehnični opis in navodila za dostop in uporabo
  • CIPKeBIP - namenska gruča za strojno učenje v kemiji in biologiji proteinov
  • K3 - namenska gruča za fizikalno in organsko kemijo
 • Kemijski inštitut (KI):
  • gruča ARC (Ažmanov računski center - center za visokozmogljivo računanje na KI) - namenska gruča za kemijo
  • gruča Vrana - namenska gruča za molekularno modeliranje (vzopredni računalnik za akceleracijo numeričnih algoritmov)
 • Fakulteta za informacijske študije Novo Mesto (FIŠ):
  • gruča Rudolf - splošnonamenska gruča, odprti znanstveni dostop preko gruče Jošt (Arnes)
  • gruča Trdina (projekt HPC RIVR)
 • Univerza v Mariboru: gruča Maister (projekt HPC RIVR)
 • Univerza v Novi Gorici: gruča Zorro