Skoči na vsebino

Debian Buster 10 – ARC client 6

Namestitev odjemalca ARC 6

Namestite naslednje pakete:

apt-get update -y
apt-get -y install wget vim gnupg

Dodajte repozitorije:

wget -q https://download.nordugrid.org/packages/nordugrid-release/releases/6/debian/10/amd64/nordugrid-release_6~bpo10+1_all.deb

dpkg -i nordugrid-release_6~bpo10+1_all.deb 

Dodajte ključ GPG:

 wget -q http://download.nordugrid.org/DEB-GPG-KEY-nordugrid-6.asc -O- | apt-key add -

Namestite naslednje pakete:

apt-get update -y

apt-get -y install nordugrid-arc-client nordugrid-arc-plugins-needed nordugrid-arc-plugins-globus

Namestitev CA-jev: Dodajte repozitorij EGI-trustanchors v /etc/apt/sources.list.d/EGI-trustanchors.list

echo 'deb http://repository.egi.eu/sw/production/cas/1/current egi-igtf core' > /etc/apt/sources.list.d/EGI-trustanchors.list

Dodajte ključ GPG za ta repozitorij:

wget -q -O - https://dist.eugridpma.info/distribution/igtf/current/GPG-KEY-EUGridPMA-RPM-3 | apt-key add -
Namestite CA-je:
apt-get update
apt-get install ca-policy-egi-core fetch-crl

*fetch-crl dodajte v cron, da bodo CRL (certificate revocation lists) redno posodobljeni.

Nastavitve odjemalca ARC

Vse nastavitve naj se nahajajo v mapi .arc v domačem direktoriju:

mkdir ~/.arc
Pretvorite certifikat v ustrezen format:
openssl pkcs12 -in usercert.p12 -clcerts -nokeys -out usercert.pem
openssl pkcs12 -in usercert.p12 -nocerts -out userkey.pem
chmod 400 userkey.pem
chmod 644 usercert.pem
mv userkey.pem ~/.arc/
mv usercert.pem ~/.arc/

Za avtorizacijo uporabnikov na gruči ni dovolj le digitalno potrdilo, temveč mora biti uporabnik član kakšne virtualne organizacije. Za pošiljanje nalog na gruče v SLING-u je dovolj članstvo v virtualni organizaciji gen.vo.sling.si. Včlanite se lahko tukaj: voms.sling.si

Potrebne so še nastavitve za to VO:

mkdir /etc/grid-security/vomsdir
mkdir /etc/grid-security/vomses
echo '/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si\n/C=SI/O=SiGNET/CN=SiGNET CA' >/etc/grid-security/vomsdir/voms.sling.si.lsc
echo '"gen.vo.sling.si" "voms.sling.si" "15001" "/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si""gen.vo.sling.si"' > /etc/grid-security/vomses/gen.vo.sling.si
echo '"hpc.fis.unm.si" "voms.sling.si" "15005" "/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si""hpc.fis.unm.si"' > /etc/grid-security/vomses/hpc.fis.unm.si