Skoči na vsebino

Informacije o napravi1

O osnovnih informacijah o prisotnih napravah v sistemu lahko izvemo z zagonom programa Nvidia System Management Interface.

nvida-smi --query

Če pri delu uporabljamo gručo Arnes, moramo zgornji program pognati na enem od računskih vozlišč, ki vsebujejo GPE. To storimo s spodnjim ukazom:

$ srun -G1 --partition=gpu nvidia-smi --query

Izpis razkrije osnovne informacije o prisotnih napravah, kot so ime, znamka, informacije o vodilu, izraba, zasedenost pomnilnika, frekvenca delovanja in poraba energije.

Izhod nvidia-smi --query
==============NVSMI LOG==============

Timestamp                 : Sat Jun 18 10:30:37 2022
Driver Version              : 510.39.01
CUDA Version               : 11.6

Attached GPUs               : 1
GPU 00000000:81:00.0
  Product Name             : Tesla V100S-PCIE-32GB
  Product Brand             : Tesla
  Product Architecture         : Volta
  Display Mode             : Enabled
  Display Active            : Disabled
  Persistence Mode           : Disabled
  MIG Mode
    Current              : N/A
    Pending              : N/A
  Accounting Mode            : Disabled
  Accounting Mode Buffer Size      : 4000
  Driver Model
    Current              : N/A
    Pending              : N/A
  Serial Number             : 1562820002759
  GPU UUID               : GPU-57b2d021-f0e4-5d7f-b433-671b628da8cc
  Minor Number             : 0
  VBIOS Version             : 88.00.98.00.01
  MultiGPU Board            : No
  Board ID               : 0x8100
  GPU Part Number            : 900-2G500-0440-030
  Module ID               : 0
  Inforom Version
    Image Version           : G500.0212.00.02
    OEM Object            : 1.1
    ECC Object            : 5.0
    Power Management Object      : N/A
  GPU Operation Mode
    Current              : N/A
    Pending              : N/A
  GSP Firmware Version         : N/A
  GPU Virtualization Mode
    Virtualization Mode        : None
    Host VGPU Mode          : N/A
  IBMNPU
    Relaxed Ordering Mode       : N/A
  PCI
    Bus                : 0x81
    Device              : 0x00
    Domain              : 0x0000
    Device Id             : 0x1DF610DE
    Bus Id              : 00000000:81:00.0
    Sub System Id           : 0x13D610DE
    GPU Link Info
      PCIe Generation
        Max            : 3
        Current          : 3
      Link Width
        Max            : 16x
        Current          : 16x
    Bridge Chip
      Type             : N/A
      Firmware           : N/A
    Replays Since Reset        : 0
    Replay Number Rollovers      : 0
    Tx Throughput           : 0 KB/s
    Rx Throughput           : 0 KB/s
  Fan Speed               : N/A
  Performance State           : P0
  Clocks Throttle Reasons
    Idle               : Not Active
    Applications Clocks Setting    : Not Active
    SW Power Cap           : Not Active
    HW Slowdown            : Not Active
      HW Thermal Slowdown      : Not Active
      HW Power Brake Slowdown    : Not Active
    Sync Boost            : Not Active
    SW Thermal Slowdown        : Not Active
    Display Clock Setting       : Not Active
  FB Memory Usage
    Total               : 32768 MiB
    Reserved             : 257 MiB
    Used               : 0 MiB
    Free               : 32510 MiB
  BAR1 Memory Usage
    Total               : 32768 MiB
    Used               : 2 MiB
    Free               : 32766 MiB
  Compute Mode             : Default
  Utilization
    Gpu                : 4 %
    Memory              : 0 %
    Encoder              : 0 %
    Decoder              : 0 %
  Encoder Stats
    Active Sessions          : 0
    Average FPS            : 0
    Average Latency          : 0
  FBC Stats
    Active Sessions          : 0
    Average FPS            : 0
    Average Latency          : 0
  Ecc Mode
    Current              : Enabled
    Pending              : Enabled
  ECC Errors
    Volatile
      Single Bit      
        Device Memory       : 0
        Register File       : 0
        L1 Cache         : 0
        L2 Cache         : 0
        Texture Memory      : N/A
        Texture Shared      : N/A
        CBU            : N/A
        Total           : 0
      Double Bit      
        Device Memory       : 0
        Register File       : 0
        L1 Cache         : 0
        L2 Cache         : 0
        Texture Memory      : N/A
        Texture Shared      : N/A
        CBU            : 0
        Total           : 0
    Aggregate
      Single Bit      
        Device Memory       : 0
        Register File       : 0
        L1 Cache         : 0
        L2 Cache         : 0
        Texture Memory      : N/A
        Texture Shared      : N/A
        CBU            : N/A
        Total           : 0
      Double Bit      
        Device Memory       : 0
        Register File       : 0
        L1 Cache         : 0
        L2 Cache         : 0
        Texture Memory      : N/A
        Texture Shared      : N/A
        CBU            : 0
        Total           : 0
  Retired Pages
    Single Bit ECC          : 0
    Double Bit ECC          : 0
    Pending Page Blacklist      : No
  Remapped Rows             : N/A
  Temperature
    GPU Current Temp         : 32 C
    GPU Shutdown Temp         : 90 C
    GPU Slowdown Temp         : 87 C
    GPU Max Operating Temp      : 83 C
    GPU Target Temperature      : N/A
    Memory Current Temp        : 29 C
    Memory Max Operating Temp     : 85 C
  Power Readings
    Power Management         : Supported
    Power Draw            : 37.29 W
    Power Limit            : 250.00 W
    Default Power Limit        : 250.00 W
    Enforced Power Limit       : 250.00 W
    Min Power Limit          : 100.00 W
    Max Power Limit          : 250.00 W
  Clocks
    Graphics             : 1245 MHz
    SM                : 1245 MHz
    Memory              : 1107 MHz
    Video               : 1132 MHz
  Applications Clocks
    Graphics             : 1245 MHz
    Memory              : 1107 MHz
  Default Applications Clocks
    Graphics             : 1245 MHz
    Memory              : 1107 MHz
  Max Clocks
    Graphics             : 1597 MHz
    SM                : 1597 MHz
    Memory              : 1107 MHz
    Video               : 1432 MHz
  Max Customer Boost Clocks
    Graphics             : 1597 MHz
  Clock Policy
    Auto Boost            : N/A
    Auto Boost Default        : N/A
  Voltage
    Graphics             : N/A
  Processes               : None

Izpis lastnosti naprave s pomočjo izvajalnega okolja CUDA

Izvajalno okolje CUDA nudi veliko funkcij, ki nam pomagajo upravljati z napravami. Na primer, lahko uporabimo naslednji dve funkciji, da pridobimo vse informacije o GPU napravah:

cudaError_t cudaGetDeviceProperties(cudaDeviceProp* prop, int device),

ki vrne osnovne lastnosti izbrane naprave, in

cudaError_t cudaDeviceGetAttribute(int* value, cudaDeviceAttr attr, int device),

ki vrne informacijo o posamezni lastnosti naprave.

Opis obeh funkcij ter pripadajočih argumentov in podatkovnih struktur najdete na spletu v dokumentaciji Cuda Toolkit.

Spodnja koda iziše informacije o napravi:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
#include <stdio.h>
#include <cuda.h>
#include <cuda_runtime.h>

#include "helper_cuda.h"

int main(int argc, char **argv) {

 // Get number of GPUs
 int deviceCount = 0;
 cudaError_t error = cudaGetDeviceCount(&deviceCount);

 if (error != cudaSuccess) {
  printf("cudaGetDeviceCount error %d\n-> %s\n", error, cudaGetErrorString(error));
  exit(EXIT_FAILURE);
 }

 // Get device propreties and print 
 for (int dev = 0; dev < deviceCount; dev++) {
  struct cudaDeviceProp prop;
  int value;
  printf("\n ========== cudaDeviceGetProperties ============ \n\n");
  cudaGetDeviceProperties(&prop, dev);
  printf("\nDevice %d: \"%s\"\n", dev, prop.name);
  printf(" GPU Clock Rate (MHz):             %d\n", prop.clockRate/1000);
  printf(" Memory Clock Rate (MHz):            %d\n", prop.memoryClockRate/1000);
  printf(" Memory Bus Width (bits):            %d\n", prop.memoryBusWidth);
  printf(" Peak Memory Bandwidth (GB/s):         %.2f\n", 2.0*prop.memoryClockRate*(prop.memoryBusWidth/8)/1.0e6);
  printf(" CUDA Cores/MP:                 %d\n", _ConvertSMVer2Cores(prop.major, prop.minor));
  printf(" CUDA Cores:                  %d\n", _ConvertSMVer2Cores(prop.major, prop.minor) *
      prop.multiProcessorCount);
  printf(" Total amount of global memory:         %.0f GB\n", prop.totalGlobalMem / 1073741824.0f);
  printf(" Total amount of shared memory per block:    %zu kB\n",
      prop.sharedMemPerBlock/1024);
  printf(" Total number of registers available per block: %d\n",
      prop.regsPerBlock);
  printf(" Warp size:                   %d\n",
      prop.warpSize);
  printf(" Maximum number of threads per block:      %d\n",
      prop.maxThreadsPerBlock);
  printf(" Max dimension size of a thread block (x,y,z): (%d, %d, %d)\n",
      prop.maxThreadsDim[0], prop.maxThreadsDim[1],
      prop.maxThreadsDim[2]);
  printf(" Max dimension size of a grid size  (x,y,z): (%d, %d, %d)\n",
      prop.maxGridSize[0], prop.maxGridSize[1],
      prop.maxGridSize[2]);

  printf("\n\n\n ========== cudaDeviceGetAttribute ============ \n\n");
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMaxThreadsPerBlock, dev);
  printf(" Max number of threads per block:       %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMaxBlockDimX, dev);
  printf(" Max block dimension X:            %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMaxBlockDimY, dev);
  printf(" Max block dimension Y:            %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMaxBlockDimZ, dev);
  printf(" Max block dimension Z:            %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMaxGridDimX, dev);
  printf(" Max grid dimension X:             %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMaxGridDimY, dev);
  printf(" Max grid dimension Y:             %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMaxGridDimZ, dev);
  printf(" Max grid dimension Z:             %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMaxSharedMemoryPerBlock, dev);
  printf(" Max shared memory per block:         %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrWarpSize, dev);
  printf(" Warp size:                  %d\n",
      value);   
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrClockRate, dev);
  printf(" Peak clock frequency in kilohertz:      %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMemoryClockRate, dev);
  printf(" Peak memory clock frequency in kilohertz:   %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrGlobalMemoryBusWidth, dev);
  printf(" Global memory bus width in bits:       %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrL2CacheSize, dev);
  printf(" Size of L2 cache in bytes:          %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMaxThreadsPerMultiProcessor, dev);
  printf(" Maximum resident threads per SM:       %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrComputeCapabilityMajor, dev);
  printf(" Major compute capability version number:   %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrComputeCapabilityMinor, dev);
  printf(" Minor compute capability version number:   %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMaxSharedMemoryPerMultiprocessor, dev);
  printf(" Max shared memory per SM in bytes:      %d\n",
      value);
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMaxRegistersPerMultiprocessor, dev);
  printf(" Max number of 32-bit registers per SM:    %d\n",
      value); 
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMaxSharedMemoryPerBlockOptin, dev);
  printf(" Max per block shmem size on the device:    %d\n",
      value); 
  cudaDeviceGetAttribute (&value, cudaDevAttrMaxBlocksPerMultiprocessor, dev);
  printf(" Max thread blocks that can reside on a SM:  %d\n",
      value); 
 }
}

Izhod za Nvidia Tesla V100:

Izhod gpuinfo
========== cudaDeviceGetProperties ============ 

Device 0: "Tesla V100S-PCIE-32GB"
 GPU Clock Rate (MHz):             1597
 Memory Clock Rate (MHz):            1107
 Memory Bus Width (bits):            4096
 Peak Memory Bandwidth (GB/s):         1133.57
 CUDA Cores/MP:                 64
 CUDA Cores:                  5120
 Total amount of global memory:         32 GB
 Total amount of shared memory per block:    48 kB
 Total number of registers available per block: 65536
 Warp size:                   32
 Maximum number of threads per block:      1024
 Max dimension size of a thread block (x,y,z): (1024, 1024, 64)
 Max dimension size of a grid size  (x,y,z): (2147483647, 65535, 65535)


========== cudaDeviceGetAttribute ============ 

Device 0: "Tesla V100S-PCIE-32GB"
 Max number of threads per block:       1024
 Max block dimension X:            1024
 Max block dimension Y:            1024
 Max block dimension Z:            64
 Max grid dimension X:             2147483647
 Max grid dimension Y:             65535
 Max grid dimension Z:             65535
 Max shared memory per block:         49152
 Warp size:                  32
 Peak clock frequency in kilohertz:      1597000
 Peak memory clock frequency in kilohertz:   1107000
 Global memory bus width in bits:       4096
 Size of L2 cache in bytes:          6291456
 Maximum resident threads per SM:       2048
 Major compute capability version number:   7
 Minor compute capability version number:   0
 Max shared memory per SM in bytes:      98304
 Max number of 32-bit registers per SM:    65536
 Max per block shmem size on the device:    98304
 Max thread blocks that can reside on a SM:  32

Vidimo, da ima GPETesla V100 5120 jeder CUDA, s 64 jedri na vsakem od 80 računskih enot. Poizvedba tudi navede razpoložljiv globalni pomnilnik, skupni pomnilnik in registre. Čeprav je največje število niti v mreži zelo visoko, je še vedno omejeno, in programi ne smejo presegati teh omejitev.

Zgornja koda je objavljena na repozitoriju delavnice skupaj z navodili, kako jo prevedemo in poženemo na gruči Arnes 01-discover-devices.


 1. © Patricio Bulić, Davor Sluga, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko. Gradivo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna