Skoči na vsebino

Izpis informacij o gruči

Slurm nudi vrsto ukazov za delo z gručo. V tem razdelku si bomo ogledali nekaj primerov uporabe ukazov sinfo, squeue, scontrol in sacct, ki služijo izpisu uporabnih informacij o konfiguraciji in stanju gruče. Podrobne informacijo o vseh ukazih, ki jih podpira Slurm, najdete na domači strani projekta Slurm.

Ukaz sinfo

Ukaz izpiše informacije o stanju gruče, particij (delov gruče) in vozlišč ter računske kapacitete, ki so na voljo. Na voljo je množica stikal, s katerimi lahko lahko bolj natančno določimo informacije, ki jih želimo izpisati o gruči (dokumentacija).

Izpis splošnih informacij o konfiguraciji gruče:

$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
gridlong*  up 14-00:00:0   4 drain* nsc-gsv001,nsc-lou001,nsc-msv001,nsc-vfp002
gridlong*  up 14-00:00:0   3 down* nsc-fp003,nsc-gsv003,nsc-msv006
gridlong*  up 14-00:00:0   1 drain nsc-vfp001
gridlong*  up 14-00:00:0   3 alloc nsc-lou002,nsc-msv[003,018]
gridlong*  up 14-00:00:0   3  resv nsc-fp[005-006],nsc-msv002
gridlong*  up 14-00:00:0   24  mix nsc-fp[002,004,007-008],nsc-gsv[002,004-007],nsc-msv[004-005,007-017,019-020]
gridlong*  up 14-00:00:0   1  idle nsc-fp001
e7      up 14-00:00:0   2 drain* nsc-lou001,nsc-vfp002
e7      up 14-00:00:0   1 drain nsc-vfp001
e7      up 14-00:00:0   1 alloc nsc-lou002
sinfo

V zgornjem izpisu lahko vidimo katere logične particije so na voljo, njihovo stanje, časovno omejitev poslov na posamezni particiji in sezname računskih vozlišč, ki jim pripadajo. Izpis lahko z ustreznimi stikali poljubno prilagajamo, glede na to, kaj nas zanima.

Izpis podrobnejših informacij po posameznih računskih vozliščih:

$ sinfo --Node --long
Tue Jan 05 11:06:02 2021
NODELIST  NODES PARTITION    STATE CPUS  S:C:T MEMORY TMP_DISK WEIGHT AVAIL_FE REASON
nsc-fp001    1 gridlong*  allocated 16   2:8:1 64200    0  1000 intel,gp none
nsc-fp002    1 gridlong*  allocated 16   2:8:1 64200    0  1000 intel,gp none
nsc-fp003    1 gridlong*  allocated 16   2:8:1 64200    0  1000 intel,gp none
nsc-fp004    1 gridlong*  allocated 16   2:8:1 64200    0  1000 intel,gp none
nsc-fp005    1 gridlong*  reserved 16   2:8:1 64200    0  1000 intel,gp none
nsc-fp006    1 gridlong*  reserved 16   2:8:1 64200    0  1000 intel,gp none
nsc-fp007    1 gridlong*  allocated 16   2:8:1 64200    0  1000 intel,gp none
nsc-fp008    1 gridlong*  allocated 16   2:8:1 64200    0  1000 intel,gp none
nsc-gsv001   1 gridlong*  reserved 64   4:16:1 515970    0   1 AMD,bigm none
nsc-gsv002   1 gridlong*  allocated 64   4:16:1 515970    0   1 AMD,bigm none
sinfo --Node --long

Zgornji izpis nam za vsako računsko vozlišče v gruči pove: kateri particiji pripada (PARTITION), kakšno je njegovo stanje (STATE), število jeder (CPUS), število procesorskih rež (S), procesorskih jeder v reži (C), strojnih niti (T), količino sistemskega pomnilnika (MEMORY) in morebitne značilke (AVAIL_FEATURES), ki so pripisane danemu vozlišču (npr. tip procesorja, prisotnost grafičnih procesnih enot, itd.).

Deli gruče so lahko vnaprej rezervirani zaradi različnih razlogov (vzdrževalna dela, delavnice, projekti). Primer izpisa aktivnih rezervacij na gruči NSC:

$ sinfo --reservation
RESV_NAME   STATE      START_TIME       END_TIME   DURATION NODELIST
fri     ACTIVE 2020-10-13T13:57:32 2021-10-13T13:57:32 365-00:00:00 nsc-fp[005-006],nsc-gsv001,nsc-msv002
sinfo --reservation

Zgornji izpis nam izpiše morebitne aktivne rezervacije na gruči, obdobje trajanja rezervacije in seznam vozlišč, ki so del rezervacije. Posamezni rezervaciji je pripisana skupina uporabnikov, ki jo lahko uporablja in se tako izogne čakanju na zaključek poslov uporabnikov, ki rezervacije nimajo.

Ukaz squeue

Poleg konfiguracije gruče nas seveda zanima tudi stanje vrste s posli. Z ukazom squeue lahko poizvedujemo po poslih, ki so trenutno v čakalni vrsti, tečejo ali pa so se že uspešno oziroma neuspešno zaključili (dokumentacija).

Izpis trenutnega stanja vrste s posli:

$ squeue
JOBID PARTITION   NAME   USER ST    TIME NODES NODELIST(REASON)
387388 gridlong mc15_14T prdatlas PD    0:00   1 (Priority)
387372 gridlong mc15_14T prdatlas PD    0:00   1 (Resources)
387437 gridlong mc15_14T prdatlas PD    0:00   1 (Priority)
387436 gridlong mc15_14T prdatlas PD    0:00   1 (Priority)
385913 gridlong mc15_14T prdatlas R  15:57:58   1 nsc-msv004
385949 gridlong mc15_14T prdatlas R  13:47:49   1 nsc-msv017
squeue

Iz izpisa lahko razberemo identifikator posameznega posla, particijo na kateri teče, ime posla, kateri uporabnik ga je zagnal ter trenutno stanje posla.

Nekaj pomembnejših stanj posla

 • PD (angl. PenDing) - posel čaka v vrsti,
 • R (angl. Running) - posel se izvaja,
 • CG (angl. CompletinG) - posel se zaključuje,
 • CD (angl. CompleteD) - posel je zaključen,
 • F (angl. Failed) - napaka pri izvajanju,
 • S (angl. Suspended) - izvajanje posla je začasno ustavljeno,
 • CA (angl. CAnceled) - posel je preklican,
 • TO (angl. TimeOut) - posel je prekinjen, potekla je časovna omejitev.

Izpis nam vrne tudi informacijo o skupnem času izvajanja posla ter seznam vozlišč, na katerih se posel izvaja, oziroma razlog, zakaj se posel še ni začel izvajati.

Ponavadi nas najbolj zanima stanje poslov, ki smo jih zagnali sami. Izpis lahko omejimo na posle izbranega uporabnika s pomočjo stikala --user.

Primer izpisa poslov, ki so last uporabnika gen012:

$ squeue --user gen012
JOBID PARTITION   NAME   USER ST    TIME NODES NODELIST(REASON)
381650 gridlong pmfuzzy_  gen012 R 7-03:13:06   1 nsc-msv020
381649 gridlong pmfuzzy_  gen012 R 7-03:15:06   1 nsc-msv018
381646 gridlong pmfuzzy_  gen012 R 7-03:18:28   1 nsc-msv008
381643 gridlong pmautocc  gen012 R 7-03:25:38   1 nsc-msv017
381641 gridlong pmautocc  gen012 R 7-03:28:26   1 nsc-msv007
381639 gridlong pmautocc  gen012 R 7-03:32:40   1 nsc-msv004
squeue --user gen012

Poleg tega lahko na primer omejimo izpis samo na tiste posle, ki so v določenem stanju. To storimo s pomočjo stikala --states.

Primer izpisa vseh poslov, ki trenutno čakajo na izvajanje (PD):

$ squeue --states=PD
JOBID PARTITION   NAME   USER ST    TIME NODES NODELIST(REASON)
387438 gridlong mc15_14T prdatlas PD    0:00   1 (Priority)
387437 gridlong mc15_14T prdatlas PD    0:00   1 (Priority)
387436 gridlong mc15_14T prdatlas PD    0:00   1 (Priority)
387435 gridlong mc15_14T prdatlas PD    0:00   1 (Priority)
387434 gridlong mc15_14T prdatlas PD    0:00   1 (Resources)
squeue --states=PD

Ukaz scontrol

Včasih želimo še bolj podrobne informacije o neki particiji, vozlišču ali poslu. Dobimo jih z ukazom scontrol (dokumentacija). Spodaj je navedenih nekaj primerov uporabe tega ukaza.

Primer izpisa podrobnejših informacij o posamezni particiji:

$ scontrol show partition gridlong
PartitionName=gridlong
 AllowGroups=ALL AllowAccounts=ALL AllowQos=ALL
 AllocNodes=ALL Default=YES QoS=N/A
 DefaultTime=00:30:00 DisableRootJobs=NO ExclusiveUser=NO GraceTime=0 Hidden=NO
 MaxNodes=UNLIMITED MaxTime=14-00:00:00 MinNodes=0 LLN=NO MaxCPUsPerNode=UNLIMITED
 Nodes=nsc-msv0[01-12,14-15],nsc-gsv0[01-03],nsc-fp0[01-04,06-08],nsc-lou0[01-16],nsc-vfp0[01-02]
 PriorityJobFactor=1 PriorityTier=1 RootOnly=NO ReqResv=NO OverSubscribe=NO
 OverTimeLimit=NONE PreemptMode=OFF
 State=UP TotalCPUs=4016 TotalNodes=42 SelectTypeParameters=NONE
 JobDefaults=(null)
 DefMemPerCPU=2000 MaxMemPerNode=UNLIMITED
 TRESBillingWeights=CPU=1.0,Mem=0.25G
scontrol show partition gridlong

Primer izpisa podrobnejših informacij o računskem vozlišču nsc-lou003:

$ scontrol show node nsc-lou003
NodeName=nsc-lou003 Arch=x86_64 CoresPerSocket=64
 CPUAlloc=128 CPUTot=128 CPULoad=114.57
 AvailableFeatures=AMD,zen3
 ActiveFeatures=AMD,zen3
 Gres=(null)
 NodeAddr=nsc-lou003 NodeHostName=nsc-lou003 Version=20.11.9
 OS=Linux 5.15.81-1.el8.vega.x86_64 #1 SMP Tue Dec 6 15:38:27 CET 2022
 RealMemory=257355 AllocMem=254968 FreeMem=89742 Sockets=1 Boards=1
 State=ALLOCATED ThreadsPerCore=2 TmpDisk=0 Weight=1000 Owner=N/A MCS_label=N/A
 Partitions=gridlong
 BootTime=2023-03-13T11:24:12 SlurmdStartTime=2023-03-13T11:24:32
 CfgTRES=cpu=128,mem=257355M,billing=128
 AllocTRES=cpu=128,mem=254968M
 CapWatts=n/a
 CurrentWatts=0 AveWatts=0
 ExtSensorsJoules=n/s ExtSensorsWatts=0 ExtSensorsTemp=n/s
 Comment=(null)
scontrol show node nsc-lou003 

Primer izpisa podrobnejših informacij o poslu z identifikatorjem 387489:

$ scontrol show job 387489
JobId=387489 JobName=mc15_14TeV_5005
 UserId=prdatlas002(19002) GroupId=prdatlas(19000) MCS_label=N/A
 Priority=34890 Nice=69 Account=prdatlas QOS=normal
 JobState=PENDING Reason=Priority Dependency=(null)
 Requeue=0 Restarts=0 BatchFlag=1 Reboot=0 ExitCode=0:0
 RunTime=00:00:00 TimeLimit=1-13:52:00 TimeMin=N/A
 SubmitTime=2021-01-07T19:40:00 EligibleTime=2021-01-07T19:40:00
 AccrueTime=2021-01-07T19:40:00
 StartTime=Unknown EndTime=Unknown Deadline=N/A
 SuspendTime=None SecsPreSuspend=0 LastSchedEval=2021-01-07T19:52:02
 Partition=gridlong AllocNode:Sid=ctrl:1835997
 ReqNodeList=(null) ExcNodeList=(null)
 NodeList=(null)
 NumNodes=1 NumCPUs=8 NumTasks=8 CPUs/Task=1 ReqB:S:C:T=0:0:*:*
 TRES=cpu=8,mem=40000M,node=1,billing=9
 Socks/Node=* NtasksPerN:B:S:C=8:0:*:* CoreSpec=*
 MinCPUsNode=8 MinMemoryCPU=5000M MinTmpDiskNode=0
 Features=(null) DelayBoot=00:00:00
 OverSubscribe=OK Contiguous=0 Licenses=(null) Network=(null)
 Command=/tmp/SLURM_job_script.rxZjWR
 WorkDir=/ceph/grid/session/C5FNDmdNpHynWeBumqyIfvmm6BJ3FoABFKDmXIwWDmABFKDmusGpDo
 StdErr=/ceph/grid/session/C5FNDmdNpHynWeBumqyIfvmm6BJ3FoABFKDmXIwWDmABFKDmusGpDo.comment
 StdIn=/dev/null
 StdOut=/ceph/grid/session/C5FNDmdNpHynWeBumqyIfvmm6BJ3FoABFKDmXIwWDmABFKDmusGpDo.comment
 Power=
 MailUser=(null) MailType=NONE
scontrol show job 387489

Lahko tudi preverimo, kateri uporabniki imajo dovoljenje za uporabo rezerviranih vozlišč.

$ scontrol show reservation
ReservationName=fri StartTime=2021-01-26T08:31:15 EndTime=2022-01-26T08:31:15 Duration=365-00:00:00
 Nodes=nsc-lou[001-002] NodeCnt=2 CoreCnt=256 Features=(null) PartitionName=(null) Flags=SPEC_NODES
 TRES=cpu=512
 Users=dsling01,dsling02mdsling03,root Groups=(null) Accounts=(null) Licenses=(null) State=ACTIVE BurstBuffer=(null) Watts=n/a
 MaxStartDelay=(null)
scontrol show reservation

Ukaz sacct

Z ukazom sacct lahko izvemo več podatkov o zaključenih poslih in poslih v izvajanju.

Na primer, preverimo lahko stanje vseh nalog zadnjega dneva.

$ sacct --starttime $(date -d '1 day ago' +%D-%R) --format JobID,JobName,Elapsed,State,ExitCode
JobID  JobName  Elapsed   State ExitCode
------------ ---------- ---------- ---------- --------
2911393      perf  00:00:16 COMPLETED   0:0
2911393.ext+   extern  00:00:16 COMPLETED   0:0
2911393.0     perf  00:00:16 COMPLETED   0:0
2911546      perf  00:00:16 COMPLETED   0:0
2911546.ext+   extern  00:00:17 COMPLETED   0:0
2911546.0     perf  00:00:16 COMPLETED   0:0
2911581      perf  00:00:34 COMPLETED   0:0
2911581.ext+   extern  00:00:35 COMPLETED   0:0
2911581.0     perf  00:00:34 COMPLETED   0:0
2911658      perf  00:00:14 COMPLETED   0:0
2911658.ext+   extern  00:00:14 COMPLETED   0:0
2911658.0     perf  00:00:14 COMPLETED   0:0
2912298   singulari+  00:00:00 CANCELLED+   0:0
2912302   singulari+  00:00:47 CANCELLED+   0:0
2912302.ext+   extern  00:00:47 COMPLETED   0:0
2912302.0  singulari+  00:00:47 CANCELLED+   0:2
2912321   singulari+  00:00:10   FAILED   1:0
2912321.ext+   extern  00:00:10 COMPLETED   0:0
2912321.0  singulari+  00:00:10   FAILED   1:0
2912337   singulari+  00:00:02   FAILED  127:0
2912337.ext+   extern  00:00:03 COMPLETED   0:0
sacct --starttime $(date -d '1 day ago' +%D-%R) --format JobID,JobName,Elapsed,State,ExitCode

Lahko poizvemo tudi o podrobnostih za izbrano nalogo.

$ sacct --job=2911581 --format JobID,JobName,Elapsed,State,ExitCode
JobID  JobName  Elapsed   State ExitCode
------------ ---------- ---------- ---------- --------
2911581      perf  00:00:34 COMPLETED   0:0
2911581.ext+   extern  00:00:35 COMPLETED   0:0
2911581.0     perf  00:00:34 COMPLETED   0:0
sacct --job=2911581 --format JobID,JobName,Elapsed,State,ExitCode 

Vaja

Na povezavi najdete naloge za utrditev znanja o ukazih za poizvedovanje po informacijah o gruči.