Skoči na vsebino

Upravičeni uporabniki in skupine

Odprti dostop preko infrastrukture SLING imajo naslednje upravičene skupine uporabnikov:

  1. Posamezni uporabniki ali uporabniki, ki so člani organizacij, kadar so uporabniki ali organizacije upravičene do uporabe omrežja ARNES kot individualni uporabniki ali kot organizacija, in sicer v skladu s Kriteriji za ugotavljanje upravičenosti povezovanja posameznih organizacij na omrežje ARNES (sprejeti s strani Vlade RS na seji dne 26. 7. 2001) in upravičenosti posameznikov do individualnega dostopa do omrežja ARNES, in sicer uporabniki, navedeni v razdelku A, in uporabniki iz razdelka E, točka 3, in sicer za ministrstva ter organizacije iz državne uprave.
  2. Člani raziskovalnih in razvojnih centrov gospodarskih družb v Sloveniji ali tujih gospodarskih družb v večinski lasti slovenskih entitet, vendar le za raziskovalne in razvojne namene, ne pa za izvajanje storitev.
  3. Tuji raziskovalci in člani akademskih ustanov v vlogah, ki ustrezajo vlogam upravičencev omrežja ARNES po prvi točki, za dejavnosti v okviru projektov, raziskovalnih skupin ali raziskovalnih iniciativ, ki jih vodijo slovenski člani ali pa imajo pomembno število članov, ki so sami upravičenci po prvem členu.
  4. Člani večjih mednarodnih znanstvenih ali raziskovalnih centrov, infrastruktur in skupnosti ob potrditvi in na priporočilo njihovih slovenskih članov, kadar so slovenski člani upravičenci po prvi alineji tega razdelka ali kadar je Slovenija uradni član tega telesa oziroma ima specifično obvezo, da zagotovi vire, ali pa za dodelitev virov zaprosijo in zanjo posredujejo člani entitete, ki so si dodelitev zagotovili v okviru uporabe za nujne in strateške potrebe in potrebe skupnosti (npr. PRACE, različne virtualne organizacije v EGI ipd.).