Skoči na vsebino

Fedora 38 – ARC Client 6

Namestitev odjemalca ARC 6

Namestite naslednje pakete:

dnf -y install wget
dnf -y install nordugrid-arc-client \
           nordugrid-arc-plugins-needed \
           nordugrid-arc-plugins-globus

Dodajte repozitorije v /etc/yum.repos.d/

wget -O /etc/yum.repos.d/EGI-trustanchors.repo https://repository.egi.eu/sw/production/cas/1/current/repo-files/egi-trustanchors.repo

Za druge distribucije so repozitoriji na voljo tukaj: https://repository.egi.eu/sw/production/cas/1/current/repo-files/

Namestite CA-je:

dnf -y install ca-policy-egi-core fetch-crl

*fetch-crl dodajte v cronjob, da bodo CRL (certificate revocation lists) redno posodobljeni.

Nastavitve odjemalca ARC

Vse nastavitve naj se nahajajo v mapi .arc znotraj domačega direktorija:

mkdir ~/.arc

Pretvorite certifikat v ustrezen format:

openssl pkcs12 -in usercert.p12 -clcerts -nokeys -out usercert.pem
openssl pkcs12 -in usercert.p12 -nocerts -out userkey.pem
chmod 400 userkey.pem
chmod 644 usercert.pem
mv userkey.pem ~/.arc/
mv usercert.pem ~/.arc/

Za avtorizacijo uporabnikov na gruči ni dovolj le digitalno potrdilo, temveč mora biti uporabnik član kakšne virtualne organizacije. Za pošiljanje nalog na gruče v SLING-u je dovolj članstvo v virtualni organizaciji gen.vo.sling.si. Včlanite se lahko tukaj: voms.sling.si

Potrebne so še nastavitve za to VO:

mkdir -p ~/.arc/vomsdir/gen.vo.sling.si
cat vomsdir/gen.vo.sling.si/voms.sling.si.lsc
/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si
/C=SI/O=SiGNET/CN=SiGNET CA

mkdir ~/.arc/vomses
cat vomses/gen.vo.sling.si
"gen.vo.sling.si" "voms.sling.si" "15001" "/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si""gen.vo.sling.si"