Skoči na vsebino

Pravila dostopa

Svet SLING je na seji dne 18. 6. 2021 sprejel Začasna pravila dostopa in rabe superračunalniških kapacitet, ki veljajo do preklica.

Trajni poziv upravičencem oziroma uporabnikom vključenih gruč v začasna pravila

Upravičence oziroma uporabnike vključenih gruč, ki nimajo dovoljenj skrbnikov za nadaljnjo uporabo brez upoštevanja teh pravil, se naproša, da izvedejo prijavo preko obrazca, kot je to zapisano v začasnih pravilih.

Po preteku prehodnega obdobja za prijavo, katerega dolžino določijo skrbniki sistemov, se ti odločijo, ali bodo onemogočili dostope ali dovolili nadaljnjo uporabo brez prijave (in oddaje poročil) po teh začasnih pravilih.

Vsak upravičenec mora po preteku treh mesecev od dodelitve dostopa oddati kratko vmesno poročilo s pomočjo obrazca za vmesna poročila, če želi, da se mu dostop podaljša, drugače mora oddati končno poročilo s pomočjo obrazca in navodil za končno poročilo, kot je to navedeno v začasnih pravilih.

Koordinacijski odbor SLING