Skoči na vsebino

Vaja 3: Ustvarjanje in zaganjanje poslov na gruči

Pri tej vaji si pomagamo s primeri, predstavljenimi v poglavju o zaganjanju poslov na gruči.

a) Ukaz srun

Zaženimo naslednje posle:

  • Štiri primerke programa hostname na enem računskem vozlišču na rezervaciji fri. Nastavimo ime posla na moj_posel. Uporabimo ukaz srun.
  • Dva primerka programa hostname na vsakem od dveh računskih vozliščih na rezervaciji fri. Nastavimo količino pomnilnika na procesor na 10 MB. Uporabimo ukaz srun.

b) Ukaza sbatch in scancel

Z uporabo ukaza sbatch zaženimo naslednje posle:

  • Zaženimo štiri primerke programa hostname na enem vozlišču z ukazom sbatch. Sledimo predstavljenemu primeru.
  • Zaženimo primerek programa sleep 600 z ukazom sbatch. Program bo po zagonu počakal 600 sekund in končal brez izpisa. Uporabimo rezervacijo fri. Kot osnovo za svojo skripto uporabimo kar predstavljeni primer, v katerem ustrezno podaljšamo časovno omejitev. Počakajmo, da se posel začne izvajati (stanje R), nato ga predčasno prekinimo z ukazom scancel.

Namig

Za prekinitev izvajanja posla bomo potrebovali identifikator posla, ki ga izpiše ukaz sbatch ali pa ga pridobimo z ukazom squeue.

c) Ukaz salloc

Z ukazom salloc zasedimo dovolj kapacitet za eno nalogo (eno procesorsko jedro) na rezervaciji fri. Povežimo se na ustrezno vozlišče z ukazom ssh in na njem zaženimo ukaz cat /proc/cpuinfo, ki nam pove podrobnosti o vgrajenem procesorju. Ko končamo, sprostimo zasedene kapacitete.