Skoči na vsebino

Superračunalnik

Z izrazom superračunalnik označujemo najzmogljivejše računalniške sisteme, ki so na voljo v danem trenutku. Najzmoglivejši sistemi na svetu so objavljeni na spletišču top500.org. Pri delu s superračunalniki pogosto govorimo o visoko-zmogljivem računanju (angl. high-performance computing, HPC), saj gre za računalniške sisteme, ki so veliko zmogljivejši od osebnih računalnikov. Današnji superračunalniki so sestavljeni iz množice računalnikov ali vozlišč, ki so med seboj povezana s posebej prilagojenimi omrežji za hitro prenašanje podatkov. Mnoga vozlišča so dodatno opremljena s pospeševalniki za določene tipe izračunov. Tako sestavljene računalniške sisteme označujemo tudi s pojmom računalniška gruča (angl. cluster).

Superračunalniki so namenjeni inženirjem, znanstvenikom, podatkovnim analitikom in ostalim, ki se pri svojem delu spopadajo z ogromnimi količinami podatkov ali z zapletenimi izračuni, ki terjajo milijarde računskih operacij. Uporabljamo jih za računsko intenzivne izračune na najrazličnejših znanstvenih področjih kot so bioznanosti (genomika, bioinformatika), kemija (razvoj novih spojin, molekularne simulacije), fizika (fizika delcev, astrofizika), strojništvo (konstruiranje, dinamika tekočin), vremenoslovje (napovedovanje vremena, podnebne študije), matematika (kriptologija) in računalništvo (odkrivanje zakonitosti v podatkih, umetna inteligenca, razpoznavanje slik, procesiranje naravnih jezikov).

Superračunalnik

Pridobitev dostopa

Informacije o postopku za pridobitev dostopa do želene so običajno objavljene na spletni strani superračunalniškega centra. Računalniški sistemi pod okriljem združenja SLING uporabljajo enoten sistem prijave SLING SSO (angl. Single Sign-On). Več podrobnosti najdete na straneh konzorcija Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje SLING in projekta HPC-RIVR.

Vstopna vozlišča

V nadaljevanju bomo posle na superračunalniku zaganjali preko vmesne programske opreme Slurm. Računalniške gruče v okviru odprtega dostopa, ki omogočajo delo s sistemom Slurm, so NSC, Arnes, Maister in Trdina. Za delo s sistemom Slurm se na računalniško gručo povežemo preko vstopnega vozlišča. Imena vstopnih vozlišč na omenjenih gručah:

  • nsc-login1.ijs.si (NSC),
  • hpc-login.arnes.si (Arnes),
  • rmaister.hpc-rivr.um.si (Maister) in
  • trdina-login.fis.unm.si (Trdina).